KONSTRUKCJE STALOWE

Proponujemy konstrukcje stalowe do budowy napowietrznych linii energetycznych SN, wykonywane na podstawie umowy licencyjnej z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Konstrukcje przeznaczone są do montażu na żerdziach wirowanych, liniach z przewodami gołymi jak i izolowanymi. Oferowane konstrukcje produkowane są z kształtowników stalowych, gorąco i zimno walcowanych zabezpieczonych przed korozją cynkowaniem ogniowym.

Konstrukcje stalowe
Konstrukcje stalowe
Konstrukcje stalowe