SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Wartość skuteczna

RMS – z angielskiego Root Mean Square. Wartość skuteczna jest to taka wartość prądu/napięcia stałego, która w czasie trwania równym jednemu okresowi przebiegu zmiennego, wytworzy taką samą ilość energii (np. cieplnej), co prąd/napięcie zmienne.
 
Węglik krzemu

Inaczej karborund, zwany tak ze względu na jego wysoką twardość zawierającą się pomiędzy wartościami diamentu i korundu. Powstaje w procesie spiekania krzemionki i węgla w piecu elektrycznym. Stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. W bardziej „przyziemnej” postaci znamy go jako budulec papieru ściernego.
 
Wielkość znamionowa

Jest to wartość na którą urządzenie zostało zaprojektowane i oznaczone. Wielkości znamionowe ustala się w taki sposób, żeby urządzenie pracowało optymalnie. Wielkości znamionowe wyszczególnione są na tablicy znamionowej, oznaczone indeksem dolnym „N” np. PN, UN , MN, IN.
 
Wyłącznik

Element obwodu elektrycznego umożliwiający wyłączanie prądów roboczych oraz zwarciowych.
 
Wytrzymałość elektryczna na przebicie

Wartość napięcia przy którym następuje przebicie dielektryka o grubości d.
 
Wzmacniacz operacyjny

Najbardziej rozpowszechniony analogowy układ scalony. Jest to wzmacniacz prądu stałego o dużym wzmocnieniu, pracujący z zewnętrznym sprzężeniem zwrotnym w celu poprawy parametrów pracy wzmacniacza. Posiada dwa wejścia, odwracające i nieodwracające, dwie końcówki, do których przykładamy zasilanie i jedną końcówkę wyjściową. Poprzez różne modyfikacje układu sprzężenia zewnętrznego wzmacniacza możemy w prosty sposób uzyskać takie urządzenia jak wzmacniacz odwracający, nieodwracający, układy całkujący i różniczkujący czy sumator.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google