SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Telekomunikacja

Dziedzina nauki zajmująca się przesyłem informacji na odległość. Telekomunikacja obejmuje również zagadnienia związane z kodowaniem, modulacją, przetwarzaniem sygnałów oraz sprzętem potrzebnym do transmisji.
 
Telemechanika

Telemechanika w systemie elektroenergetycznym stanowi zespół urządzeń do zbierania niezbędnych informacji o stanie pracy sieci oraz umożliwiania zdalnego sterowania z centrum dyspozytorskiego. W skład układów telemechaniki wchodzą: telepomiary, telesygnalizacja, telesterowanie.
 
TEN (telefonia energetyczna)

Linie 110kV, 220kV i 400kV są wykorzystywane powszechnie do zapewnienia łączności w sieci energetyki zawodowej. Na potrzeby tej łączności instaluje się na stacjach NN i 110kV zespoły urządzeń telefonii energetycznej nośnej – najczęściej jest to dławik zaporowy i kondensator sprzęgający.
 
Tlenek krzemu

Materiał powstający w wyniku procesu utleniania monokryształu krzemu, mający świetne właściwości izolacyjne – napięcie przebicia cienkiej warstwy SiO2 wynosi około 15000 kV/cm3.
 
Transformator

Urządzenie elektrotechniczne przenoszące energię elektryczną prądu zmiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego. Zbudowany jest z dwóch cewek nawiniętych na wspólny rdzeń. Zmiany strumienia magnetycznego stowarzyszonego z prądem płynącym przez pierwszą cewkę (tzw. uzwojenie pierwotne) indukują przepływ prądu elektrycznego w drugiej cewce (tzw. uzwojeniu wtórnym). Głównym parametrem użytkowym transformatora jest przekładnia (stosunek liczby zwojów w uzwojeniu pierwotnym do liczby zwojów w uzwojeniu wtórnym).
 
Tranzystor bipolarny

Element półprzewodnikowy, 3-końcówkowy (baza, emiter, kolektor). Składa się z trzech warstw o różnym typie przewodnictwa (n-p-n lub p-n-p) co owocuje powstaniem 2 złączy typu p-n. Nośnikami ładunku mogą być zarówno elektrony (przewodnictwo typu n) jak i dziury (przewodnictwo typu p). Wyróżniamy cztery stany pracy tranzystora: stan zatkania (odcięcia): złącza BE i CB spolaryzowane są w kierunku zaporowym, stan nasycenia: złącza BE i CB spolaryzowane są w kierunku przewodzenia, stan aktywny: złącze BE spolaryzowane w kierunku przewodzenia, zaś złącze CB zaporowo, stan aktywny inwersyjny (krócej: inwersyjny): BE zaporowo, CB w kierunku przewodzenia (odwrotnie niż stanie aktywnym).
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google