SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Sieć przesyłowa

Sieć elektroenergetyczna o napięciu nominalnym wyższym niż 110 kV.
 
Sieć rozdzielcza

Sieć elektroenergetyczna o napięciu nominalnym nie wyższym niż 110 kV.
 
Sieć z izolowanym punktem neutralnym (IT)

Jest rodzaj sieci elektroenergetycznej trójfazowej, w której nie występuje bezpośrednie połączenie punktu neutralnego z ziemią lub punkt zerowy jest połączony za pomocą elementu o bardzo dużej impedancji (urządzenie pomiarowe lub do zabezpieczeń).
 
Sieci

Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji energii, należące do przedsiębiorstw energetycznych.
 
Sieci średniego napięcia

Sieci o napięciu nominalnym wyższym lub równym 1 kV a niższym niż 60 kV (oznaczenie SN).
 
Sieci najwyższych napięć

Sieci o napięciu nominalnym wyższym od 60 kV (oznaczenie: NN).
 
Sieci niskiego napięcia

Sieci o napięciu nominalnym niższym od 1 kV (oznaczenie: nn).
 
Sieci wysokiego napięcia

Sieci o napieciu nominalnym wyższym od 1 kV, które dodatkowo dzielimy na sieci średniego napięcia i sieci najwyższych napięć (oznaczenie: WN).
 
Stacja elektroenergetyczna

Zamknięty obszar ruchu elektrycznego z aparaturą rozdzielczą oraz transformatorami w sieci przesyłowej lub rozdzielczej.
 
System energetyczny

Zespół urządzeń służących do zasilania wielkiego obszaru w energię elektryczną składający się ze współpracujących elektrowni, linii przesyłowych i rozdzielczych, stacji podwyższających i obniżających napięcie oraz urządzeń odbiorczych.
 
Szyny zbiorcze

Zespół przewodów sztywnych lub giętkich, do których przyłączone są elektrycznie poszczególne pola rozdzielcze.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google