SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Radiator

Element lub układ elementów odprowadzających energię w postaci ciepła najczęściej z układów elektronicznych. Zbudowane z elementów o dobrej przewodności cieplnej czyli aluminium bądź miedzi, stykają się płaską powierzchnią z elementem któremu odbierają ciepło. które wypromieniowują do powietrza lub innego chłodziwa za pomocą układu żeber.
 
Reaktor jądrowy

Urządzenie, w którym zachodzi regulowane wyzwalanie energii jądrowej w procesie samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej. Jako paliwo mogą być stosowane: uran, pluton, tor.
 
Reaktory termiczne

Najbardziej liczna grupa reaktorów, w których dominująca liczba reakcji rozszczepienia odbywa się dzięki neutronom termicznym.
 
Rozdzielnia

Wydzielone pomieszczenie, zespół pomieszczeń lub wydzielony teren, gdzie znajduje się rozdzielnica wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 
Rozdzielnica

Zespół urządzeń elektrycznych składający się z przyrządów rozdzielczych, zabezpieczających, pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych wraz z elementami przewodowymi, izolacyjnymi i wsporczymi tworzący układ zdolny do rozdziału energii elektrycznej.
 
Rozłącznik

Element obwodu elektrycznego umożliwiający wyłączanie prądów roboczych. Niektóre z rozłączników gwarantują również widoczną przerwę elektryczną.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google