SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Jednostki mocy i energii elektrycznej

W = wat (moc) kW = kilowat (1000 watów) kWh = kilowatogodzina (energia) MW = megawat (1000 kW) MWh = megawatogodzina (1000 kWh) GW = gigawat (1.000.000 kW) GWh = gigawatogodzina (1.000.000 kWh) TW = terawat (1.000.000.000 kW) TWh = terawatogodzina (1.000.000.000 kWh)
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google