SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Instalacja

Urządzenia wraz z układami połączeń między nimi.
 
Instalacja uziemiająca

Lokalnie ograniczony układ połączonych elektrycznie uziomów lub metalowych części wykorzystywanych do celów uziemienia (np. fundamentów słupów, zbrojeń lub metalowych powłok kabli), przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych.
 
Iskierniki

Najprostszy środek ochrony przeciwprzepięciowej. Iskierniki działają w razie wystąpienia przepięć o wartościach większych, niż wytrzymałość jego przerwy powietrznej, co powoduje zwarcie obwodu z ziemią i spadek napięcia do zera.
 
ISO

Międzynarodowa Organizacja Standardów (ang International Standard Organisation), międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Genewie, powołana do życia w 1947. Jej celem jest promowanie i tworzenie międzynarodowych standardów w różnych dziedzinach działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej. Standardy wypracowane przez ISO są publikowane jako International Standards, czyli Standardy Międzynarodowe.
 
Izolatory energetyczne

Służą do odizolowania przewodów lub elementów linii będących pod napięciem - od siebie nawzajem, ziemi lub od innych elementów sieci. Izolator w sieciach elektroenergetycznych służy, także do naciągania i mocowania przewodu linii do konstrukcji słupa.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google