SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Gazownictwo

To gałąź przemysłu zajmująca się wydobywaniem, rozprowadzaniem i wykorzystaniem gazu ziemnego, wytwarzaniem i wykorzystaniem gazu węglowego, koksowniczego, miejskiego itp.
 
Generator magnetohydrodynamiczny (MHD) – magnetogazodynamiczny (MGD), magnetoplazmodynamiczny, magnetopłynodynamiczny (MPD)

Jest maszyną cieplną, w której energia wewnętrzna czynnika roboczego dobrze przewodzącego elektryczność (ciekły metal, plazma niskotemperaturowa) przekształcana jest w energię elektryczną.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google