SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Falownik - (przekształtnik DC/AC)

Jest to jeden z rodzajów przekształtnika elektrycznego mający na celu przetworzenie energii ze źródła prądu lub napięcia stałego na energię prądu lub napięcia przemiennego.
 
Farma wiatrowa

Część sytemu elektroenergetycznego składająca się z pewnej liczby połączonych turbin wiatrowych, zlokalizowanych we wspólnym zamkniętym obszarze. Najczęściej spotykane są dwa sposoby usytuowania względem siebie wiatraków: w pojedynczym rzędzie w przypadku, gdy wiatr w większości wieje w jednym kierunku, albo w układzie kwadratowym, gdy kierunki wiatru są zmienne.
 
Fotolitografia

Jest to proces odtworzenia na strukturze półprzewodnika wzoru znajdującego się na masce. Fotolitografia używana jest przy wytwarzaniu mikroskopijnych układów lub urządzeń o wysokiej skali integracji, które z uwagi na swe rozmiary nie mogłyby powstać na drodze mechanicznej obróbki. Proces polega na nałożeniu emulsji fotoczułej na powierzchnię półprzewodnika, naświetleniu poprzez maskę, wytrawieniu obszarów które nie były poddane naświetlaniu i na usunięciu emulsji znad otrzymanego wzoru.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google