SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Efekt Ferrantiego

Jest to rodzaj przepięcia symetrycznego, które polega na tym, że na końcu długiej linii energetycznej występuje napięcie większe niż na jej początku w skutek powstania stojącej fali napięcia.
 
Elektrociepłownia

Elektrociepłownią nazywa się zakład wytwarzający równocześnie energię elektryczną i cieplną w układzie skojarzonym, przy czym co najmniej 10% energii cieplnej z wydajności zainstalowanych kotłów musi być oddawane na zewnątrz układu cieplnego elektrociepłowni.
 
Elektroniczna Bramka Logiczna

Jest to fizyczna realizacja prostej funkcji logicznej za pomocą układu elektronicznego. Urządzenie takie pracuje zgodnie z algebrą Boole’a tzn że argumentami funkcji są 0 i 1 (odpowiednio stan niski i wysoki sygnału elektrycznego), oraz realizuje logiczne funkcje takie jak AND, OR i NOT. W elektronice najczęściej spotykane są bramki realizujące funkcje NOR i NAND z uwagi na to, że przy ich pomocy można zbudować układ realizujący dowolną funkcję logiczną.
 
Elektrownia

Zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną na skalę przemysłową, tzn. w ilościach mających znaczenie dla odbiorców przemysłowych i komunalno-bytowych.
 
Elektrownie podstawowe

Pracują z prawie niezmiennym obciążeniem przez większość dni w roku. Jako elektrownie podstawowe pracują elektrownie parowe o małym jednostkowym koszcie paliwa, elektrownie jądrowe i elektrociepłownie.
 
Elektrownie podszczytowe

Zmieniają dość znacznie obciążenie w dolinach obciążenia systemu. Należą do nich starsze elektrownie parowe oraz elektrownie wodne ze zbiornikiem o krótkim czasie napełniania.
 
Elektrownie szczytowe

Uruchamiane tylko w okresie szczytowego obciążenia każdej doby. Należą do nich elektrownie wodne pompowe i zbiornikowe, elektrownie gazowe. Charakteryzuje je krótki czas rozruchu.
 
Energetyka

Gałąź przemysłu przetwarzająca energię na postać łatwą do wykorzystania, którą można stosować do zasilania wszelkich procesów przemysłowych, a także do napędzania maszyn i urządzeń życia codziennego. Energetyka dostarcza energii w dwóch postaciach: - energii elektrycznej - dostarczanej do odbiorcy przewodami elektrycznymi, a produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych rozmaitymi źródłami energii, - energii cieplnej - dostarczanej do odbiorcy w formie pary wodnej pod dużym ciśnieniem lub ogrzanej wody.
 
Energia pierwotna

Energia pod jakąkolwiek postacią, która nie podlegała jeszcze przemianie np. w wyniku konwersji, czy w wyniku transformacji.
 
Energia wtórna

Energia otrzymywana w różnych postaciach w wyniku przemian energii pierwotnej lub innej energii wtórnej.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google