SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Bateria akumulatorowa

To akumulator elektryczny składający się z kilku ogniw akumulatorowych połączonych ze sobą elektrycznie i przeznaczonych do stosowania jako źródło prądu stałego.
 
Bezpiecznik elektryczny

Jest to urządzenie mające na celu zabezpieczenie obwodu przed przepływem prądu nadmiarowego, który mógłby doprowadzić do jego uszkodzenia, poprzez przerwanie obwodu w miejscu gdzie znajdował się bezpiecznik. Bezpieczniki z uwagi na sposób działania dzielimy na topikowe i gazowydmuchowe.
 
Bilansowanie systemu energetycznego

To działalność gospodarcza wykonywana przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji, polegająca na równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami energii.
 
Biomasa

Jest jednym ze źródeł energii odnawialnej. Do biomasy zaliczamy wszystkie związki organiczne powstałe w wyniku procesu fotosyntezy z energii słonecznej, dwutlenku węgla (pobieranego z atmosfery) i wody (pobieranej z gleby). Energię zawartą w biomasie można uzyskać z bezpośredniego spalania lub w wyniku spalania produktów powstałych z jej rozkładu (biogaz).
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google