SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Akumulator

Ogniwo elektryczne, w którym można odnawiać i gromadzić zapas energii elektrycznej w postaci chemicznej czerpiąc prąd z innego źródła energii elektrycznej. Gromadzenie energii w akumulatorze (ładowanie akumulatora) następuje przy przepuszczaniu przez niego prądu elektrycznego ze źródła napięcia. Rozróżniamy dwa rodzaje akumulatorów: kwasowe i zasadowe.
 
Amper

Jednostka natężenia prądu elektrycznego, czyli stosunek ilości ładunku elektrycznego, który przepływa w pewnym czasie przez poprzeczny przekrój przewodnika wiodącego prąd elektryczny do tego czasu. Prąd o natężeniu 1 A, jest to stały prąd elektryczny, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych w próżni w odległości 1m od siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2•10 E-7 N na każdy metr długości przewodu.
 
ASIC

Typ układów scalonych przeznaczonych do wykonywania ściśle określonych zadań. Układ taki cechuje się długim okresem projektowania i brakiem jakiejkolwiek uniwersalności w użytkowaniu. Przeznaczony jest z góry do produkcji masowej na dużą skalę po to, by zwrócić koszty projektowania. Układ przeznaczony do produkcji nie podlega żadnym modyfikacjom, przez co projektowanie i produkcja wiążą się nieodzownie z dużym ryzykiem – jeden źle wykonany projekt, który przejdzie testy i z błędem zejdzie z taśmy produkcyjnej może doprowadzić do bankructwa firmy.
 
Asymetria napięć

Jest to stan w układach wielofazowych występujących wtedy, gdy przesunięcia fazowe lub wartości napięć następujących po sobie faz nie są sobie równe.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google