NAPĘDY RĘCZNE

Proponujemy napędy ręczne wraz z wyposażeniem dla rozłączników wnętrzowych zamontowanych w celkach rozdzielni.


NAPĘD TYPU SHA I DK

Napędy typu SHA i DK przeznaczone są główne dla rozłączników zamontowanych na tylnej ścianie celki. SHA I DK montowane są na froncie celki.

więcej

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google