ROZŁĄCZNIK Fla 15/97p/a

Przeznaczony jest do eksploatacji w liniach średniego napięcia i wykorzystywany do rozłączania prądów roboczych 400A. Przystosowany do współpracy z napędem elektrycznym obrotowym, posuwisto zwrotnym oraz doposażony w przekładniki prądowe przeznaczone do współpracy z automatyką zabezpieczeniową i pracy w układach zdalnie sterowanych.


Cechy charakterystyczne:
1/ unikalnie zaprojektowana komora gaszenia i układ styków pomocniczych gwarantują prawidłowe działanie nawet w najcięższych warunkach klimatycznych
2/ uniwersalna konstrukcja ramy umożliwia montaż na wszystkich rodzajach słupów energetycznych
3/ sprawdzona mechaniczna wytrzymałość urządzenia gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania
4/ aparat może być wyposażony w przekładniki prądowe oraz styki pomocnicze w układach zdalnie sterowanych
5/ wysoka jakość użytych materiałów oraz staranność produkcji, zgodna z normą jakości ISO 9001:2000 gwarantują niskie nakłady eksploatacyjne
6/ spełnia normy PN EN 60265-1 i PN EN 60694, oraz posiada Poświadczenie Instytutu Energetyki w Warszawie o nr 023/2003 potwierdzające właściwości techniczne.

Opis urządzenia:
Łączenie w rozłącznikach Fla 15/97p/a przebiega w komorach próżniowych, co zapewnia bezpieczne wyłączanie prądów obciążeniowych. Fla 15/97p/a jest aparatem trójbiegunowym, części nośne konstrukcji wykonano ze stali zabezpieczonej przed korozją cynkowaniem ogniowym. Izolatory wsporcze wykonane są z kompozytu charakteryzującego się dużą lekkością, wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie łuku elektrycznego. Styki główne zrobione są z samozaciskowej szczęki w części stałej oraz pręta miedzianego w części ruchomej. Wszystkie części miedziane aparatu są elektrolitycznie posrebrzane. W przypadku uszkodzenia styków głównych istnieje możliwość ich łatwej naprawy, bez konieczności wymiany całych torów prądowych. Rozłącznik może być wyposażony w przekładniki prądowe współpracujące z zabezpieczeniami linii oraz w styki pomocnicze służące do określenia stanu pracy urządzenia. Konstrukcja rozłącznika zapewnia wieloletnią, bezobsługową pracę.

Rozłącznik został uhonorowany wyróżnieniem na 17. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich Energetab.

Podstawowe parametry:

  • Napięcie znamionowe Ur – 24 i 36 kV
  • Prąd znamionowy ciągły Ir – 400 A P
  • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik – 16 kA
  • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip – 40 kA
  • Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności I1 – 400 i 630 A
  • Prąd znamionowy wyłączeniowy w rozdzielczej sieci pierścieniowej I2a – 405 i 630 A
  • Trwałość mechaniczna ilość cykli wyłącz/załącz cykl C-O – 5000
  • Masa – 80 kg

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google