JEDNOBIEGUNOWE ROZŁĄCZNIKI Flr i Flrm

Rozłączniki Flr i Flrm służą do odłączania końcowych stacji trafo i części sieci bez obciążenia. Mogą być wykorzystywane do wyłączania transformatorów o mocy do 630 kVA pracujących na biegu jałowym.

   

Cechy charakterystyczne:
1/ prosta i wytrzymała konstrukcja gwarantuje prawidłową pracę nawet w warunkach silnego oblodzenia
2/ wysoka jakość użytych materiałów oraz staranność produkcji gwarantują niskie nakłady eksploatacyjne
3/ dzięki unikalnej konstrukcji urządzenia mogą być montowane w miejscach w których następuje częste rozmostkowanie linii, również tam, gdzie montaż tradycyjnego odłącznika jest utrudniony
4/ urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi, wymaga jedynie zastosowania drążka teleskopowego
5/ zgodność z normami PN-EN 60694:2004 i PN-EN 60265-1:2001, izolatory odpowiadają obszarom IV stopnia zanieczyszczenia według normy EN 33 0405.

Opis urządzenia:
Części nośne konstrukcji wyprodukowano ze stali cynkowanej ogniowo, a sprężyny styków i części mechanizmu rozłączającego ze stali nierdzewnej. Odpowiednio zastosowany przekrój części przewodzących oraz właściwie dobrane naprężenie sprężyny gwarantują prawidłową pracę rozłącznika nawet w tak ekstremalnych warunkach jak praca w obecności szadzi. Samoczyszcząca powierzchnia zastosowanych w rozpinaczu izolatorów zapewnia dobre własności izolacyjne na obszarach o wysokim zanieczyszczeniu oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych. Istnieje możliwość zamontowania rozpinaczy na wysięgnikach, wspornikach jak również w przęśle sieci. Dodatkowo rozpinacz Flrm wyposażono w urządzenie gaszące, które umożliwia szybkie odłączenie aparatu.

Podstawowe parametry:

  • Napięcie znamionowe Ur – 24 i 36 kV
  • Prąd znamionowy ciągły Ir – 400 A
  • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik – 16 kA
  • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip – 40 kA

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google