USŁUGI PROJEKTOWE

 

Oferujemy kompletne opracowania projektowe i doradcze w zakresie inżynierii energetycznej. Pomagamy w uzyskaniu optymalnej efektywności inwestycji poprzez minimalizację kosztów. Opracowujemy także dokumentację techniczną realizowanych przedsięwzięć.

Projektujemy: pola wszystkich typów i napięć wraz z obwodami pierwotnymi i wtórnymi, automatyki SZR, SCO, ARN dla wszystkich napięć i energii, układy telemechaniki i łączności. Proponujemy również usługi konsultingowe. Profesjonalne doradzamy, przeprowadzamy audyty i ekspertyzy oceny stanu technicznego urządzeń, prowadzimy nadzór nad pracami montażowymi, oferujemy pomoc podczas awarii sieci jak i urządzeń.


Oferta prac projektowych dla siłowni wiatrowych.    

  W ramach prac przygotowawczych dla planowanych inwestycji siłowni wiatrowych wykonujemy:
 • Określenie możliwości przyłączenia przewidywanej inwestycji do systemu elektroenergetycznego z określeniem wielkości mocy oraz lokalizacji.
 • Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia siłowni wiatrowych do systemu elektroenergetycznego.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz innych niezbędnych dokumentów niezbędnych do uzgodnienia kompletnego projektu budowlanego.

  W ramach prac projektowych wykonujemy:
 • Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.
 • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w skład którego wchodzą:
   Część budowlano-konstrukcyjna.
   Część elektryczna z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w tym opracowania w zakresie: stacji kontenerowych lub napowietrznych, pomiary rozliczeniowe energii (pośrednie, półpośrednie) wraz z zdalnym odczytem, układy telemechaniki, zabezpieczenia.
 • Opracowanie BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
 • Opracowanie specyfikacji technicznej.
 • Kosztorysy nakładcze i inwestorskie.
 • Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.


Proponujemy również wykonawstwo na podstawie opracowanych przez naszą firmę projektów.

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google