SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Ostatnio dodane pojęcia

Światłowód

Medium transmisyjne, falowód, który przenosi fale o częstotliwościach optycznych przy wykorzystaniu zjawiska całkowitego wewnętrznego dobicia. Wynaleziony w 1955roku zastosowanie w telekomunikacji znalazł dopiero 10 – 15 lat później, wraz ze wzrostem infrastruktury potrzebnej do obsługi rosnącej rzeszy użytkowników. Jego przewaga nad kablem miedzianym jest bezapelacyjna – przez jeden miedziany kabel można prowadzić jednocześnie 63 rozmowy, natomiast jedno włókno szklane światłowodu o średnicy 0,001 mm może obsłużyć kilkanaście tysięcy połączeń.
 
TEN (telefonia energetyczna)

Linie 110kV, 220kV i 400kV są wykorzystywane powszechnie do zapewnienia łączności w sieci energetyki zawodowej. Na potrzeby tej łączności instaluje się na stacjach NN i 110kV zespoły urządzeń telefonii energetycznej nośnej – najczęściej jest to dławik zaporowy i kondensator sprzęgający.
 
Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć stanowią odgromniki beziskiernikowe (warystorowe).
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google