Aktualności

 
 

Energetab 2017

2017-09-26

W dniach 12–14 września odbyła się jubileuszowa 30 edycja Międzynarodowych Targów Bielskich ENERGETAB 2017, w których nie mogło Nas zabraknąć. Jak co roku, Targi Bielskie dzięki swojej renomie i doskonałej organizacji przyciągnęły ogromną ilość wystawców i gości. Dla naszej Spółki miłą niespodzianką było wyróżnienie dwóch produktów. Brązowym medalem PGE Energia Odnawialna S.A. nagrodzono Stanowisko rozłącznikowe napowietrzne z kombi-sensorem dla sieci Smart-Grid. Drugą nagrodą było Honorowe Wyróżnienie 30 Międzynarodowych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 dla Cyberzabezpieczenia sieci przemysłowej ICS/SCADA.

Serdecznie dziękujemy szanownej Komisji konkursowej za docenienie oferowanych przez Nas produktów. Podczas targów mieliśmy okazję przedstawić Naszą dotychczasową ofertę w zakresie urządzeń i układów telemechaniki dla sieci SMART GRID, wraz ze znanym i uznanym od wielu lat autoreklozerem GVR służącym do poprawy współczynników SAIDI/SAIFI. Zaprezentowaliśmy także Nasze nowe produkty, takie jak sensory napięciowe i prądowe dla inteligentnych stacji transformatorowych. Również po raz pierwszy pokazaliśmy w plenerze stanowisko słupowe z rozłącznikiem budowy zamkniętej z SF6 typu: INEX24 zintegrowany z napędem elektrycznym i układem telemechaniki. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za odwiedzenie Naszego stoiska, a także za wszelkie cenne uwagi i podpowiedzi dotyczące Naszej działalności. Zapraszamy ponownie!

Serdecznie pozdrawiam, Krzysztof Mamos - Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu

Krótka charakterystyka rozwiązania nagrodzonego Brązowym medalem PGE Energia Odnawialna S. A. „Stanowisko rozłącznikowe napowietrzne z kombi-sensorem dla sieci Smart-Grid”.

Zastosowane rozwiązania i urządzenia wykorzystują najnowocześniejszą technologię mikroprocesorową oraz sprawdzone i chronione wzorem użytkowym rozwiązania strony pierwotnej. Układ telemechaniki wykorzystuje najnowszy sterownik typu: Panda oraz współpracujący z nim moduł GIM których funkcjonalność spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania Spółek Dystrybucyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje po raz pierwszy zastosowany kombi-sensor (przekładnik elektroniczny) napowietrzny, który spełnia wszystkie wymagania restrykcyjnej normy przekładnikowej PN-EN 60044-7; PN-EN 60044-8. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko poprawnie działać zabezpieczeniom cyfrowym szczególnie dla zwarć doziemnych z określeniem kierunku zwarcia, ale również umożliwia bardzo dokładny pomiar energii. Kombi-sensory współpracują z zintegrowanym modułem GIM który mierzy prądy i napięcia fazowe przeliczając je na moce jak również analizuje zdarzenia. Całość układu telemechaniki może współpracować z każdym systemem SCADA jak również systemami łączności wielokanałowej np GPRS/TETRA. W części pierwotnej zastosowano najnowocześniejsze rozwiązanie konstrukcyjne rozłącznika typu: Fla 15/60 GBII który jest objęty zgłoszeniem wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej. Zastosowany rozłącznik typu: Fla 15/60 GBII ma najwyższe parametry elektryczne i mechaniczne przez co odpowiada urządzeniom budowy zamkniętej z gazem SF6. Ponadto najważniejszą cechą rozłącznika jest jego niepodważalna trwałość oraz widoczna przerwa międzystykowa. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne mocowania urządzeń po stronie pierwotnej mają za zadanie maksymalnie ograniczyć czas montażu co jest bardzo istotne w obecnej dobie optymalizacji współczynników SAIDI. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia: - sprawne prowadzenie przełączeń planowych, - poprawę warunków BHP poprzez widoczną przerwę międzystkową, - szybką lokalizację uszkodzeń w sieci energetycznej, - skrócenie czasu trwania wyłączeń awaryjnych i poprawę współczynników SAIDI/SAIFI, - wprowadzenie automatyzacji sieci w dowolnym jej punkcie, - analizę rozpływu mocy poprzez pomiar prądów i napięć. K.Mamos

Krótka charakterystyka rozwiązania nagrodzonego Honorowym Wyróżnieniem 30 Międzynarodowych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 „Cyberzabezpieczenia sieci przemysłowej ICS/SCADA”

Platforma CyberX stanowi ogromną wartość dla operatorów systemów SCADA i inżynierów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sieciowe, ponieważ uwzględnia rosnące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa sieci technologicznych. Korzystając z opatentowanej analizy behawioralnej, która pozwala na modelowanie sieci jako deterministycznych sekwencji stanów i przejść, CyberX Industrial Finite State Machine (IFSM) umożliwia wykrywania i szybsze reagowanie na zagrożenia. Ponadto, ciągła ocena słabych punktów i podatności daje niezrównany i wszechstronny wgląd w zagrożenia sieciowe oraz tworzy nową rzeczywistość, w której system SCADA może z łatwością utrzymać podwyższony poziom bezpieczeństwa i odporności sieci na ataki. Zrozumienie faktu, że cyberbezpieczeństwo musi stanowić nierozłączną część systemu SCADA pogłębia się z każdym dniem. Wdrażając rozwiązania bezpieczeństwa w sieciach przemysłowych trzeba wziąć pod uwagę zarówno działające od lat jak i nowe urządzenia, zarówno fizyczne elementy systemu jak i te wirtualne, zarówno samą technologię, jak i ludzi, którzy nią zarządzają, aby upewnić się, że wszystkie elementy sieci są wystarczająco zabezpieczone. Bezpieczeństwo działania systemów SCADA powinno być proste i bezpośrednie oraz nie powinno mieć wpływu na prowadzoną działalność. Platforma CyberX łączy w sobie stały, nieinwazyjny monitoring słabych punktów oraz zaawansowaną analizę behawioralną z badaniem zagrożeń, pozwalając szybko wykrywać zarówno incydenty bezpieczeństwa jak i operacyjne błędy systemu.

  • CyberX daje pełną wiedzę o złośliwym oprogramowaniu, ukierunkowanych zagrożeniach sieciowych i słabych punktach w sieci technologicznej systemu ITS, które mogą doprowadzić do zakłócenia pracy systemu.
  • CyberX pozwala na stałą i nieinwazyjną ocenę słabych punktów sieci przemysłowej, jak np. nieautoryzowane połączenia zdalne, nieznane urządzenia podłączone do sieci, nieaktualny firmware podatny na ataki.
  • Wdrożenie systemu CyberX trwa nie więcej niż godzinę, system pozwala na monitorowanie urządzeń wszystkich dostawców urządzeń przemysłowych, a także zapewnia integrację z zewnętrznymi systemami typu SIEM.

R.Rodziewicz

 
 

Zapraszamy na Konferencję „Cyberbezpieczeństwo Przemysłowe”

2017-09-20

Grupa Technitel wraz z wydawnictwem „Nowa Energia” zaprasza do udziału w II Konferencji „Cyberbezpieczeństwo przemysłowe - ciągłość technologiczno-finansowa przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2017 w Raszynie-Falentach (Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne). Jak piszą organizatorzy – „celem Konferencji jest prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałania atakom cybernetycznym w sektorach: Energetycznym, Petrochemicznym, Gazowniczym, Wod-Kan, Spożywczym, Farmaceutycznym, a także innych przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę OT. Szczególny nacisk położony będzie na wymianę doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością oraz doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom. Pokazany zostanie związek pomiędzy niezawodnością systemu pomiarów i sterowania a cyberbezpieczeństwem”. Nasz inżynier, Pan Piotr Szabelski, w Panelu III przedstawi prezentację pt. „Skuteczne monitorowanie cyberbezpieczeństwa sieci przemysłowych” – wskazując skuteczne rozwiązanie zabezpieczenia sieci technologicznych i prawidłowego procesu przygotowania zabezpieczenia systemów infrastruktury krytycznej.

http://konferencje.nowa-energia.com.pl/cyber/2017/

 
 

Zapraszamy na Targi Energetab 2017

2017-09-01

Szanowni Państwo. Grupa Technitel ma przyjemność zaprosić Was na Targi Energetab 2017 w dniach 12-14 września. Zapraszamy na nasze stoisko nr 16 mieszczące się w Pawilonie T oraz na stoisko zewnętrzne L6/12 mieszczące się przy Pawilonie T. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu.

ZAPROSZENIE ENERGETAB 2017

 

1 2 >>

Spotkaj się z doradcą

Słownik energetyka

Szukaj z Google