NAPĘDY ELEKTRYCZNE TYPU VN

Proponujemy napędy silnikowe wraz z wyposażeniem dla rozłączników wnętrzowych zamontowanych w celkach rozdzielni.


NAPĘD SILNIKOWY VM20/30-K

Przeznaczone są do zdalnego sterowania aparatury łączeniowej, mianowicie rozłączników i odłączników WN. Różne warianty umieszczenia napędów – bezpośrednio na przyrząd albo na ścianę czołową obudowy lub celki umożliwia ich uniwersalne zastosowanie.

więcej


NAPĘD SILNIKOWY VM20/30-T

Przeznaczone są do zdalnego sterowania aparatury łączeniowej, mianowicie rozłączników i odłączników WN. Różne warianty umieszczenia napędów – bezpośrednio na przyrząd albo na ścianę czołową obudowy lub celki umożliwia ich uniwersalne zastosowanie.

więcej

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google