PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE MAŁEJ MOCY (sensory) do aplikacji w sieciach Smart Grid

Oferujemy szeroką gamę przekładników małej mocy (sensorów) renomowanej austriackiej firmy ZELISKO.

Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby rozproszonych źródeł energii skutkuje zmniejszeniem stabilności sieci. W efekcie rozbudowa sieci inteligentnej (Smart Grid) staje się koniecznością. Przekładniki małej mocy (sensory) firmy Zelisko są przeznaczone do pracy w inteligentnych rozdzielnicach sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Stosuje się je do pomiarów, monitorowania, a także wykrywania zwarć oraz określania ich kierunku. Kompaktowe sensory firmy Zelisko umożliwiają łatwą i szybką modernizację bez istotnych zmian w rozdzielnicach i infrastrukturze sieciowej. Dzięki znormalizowanemu napięciu wyjściowemu nie wymagają powtórnej kalibracji, ani regulacji w rozdzielnicy. Sensory są oznaczone numerem seryjnym, a do każdego urządzenia jest dostarczany indywidualny protokół pokontrolny. Co więcej, wszystkie urządzenia są bezobsługowe i mogą pracować w skrajnych warunkach klimatycznych, np. w wysokiej temperaturze i wilgotności.

Wszystkie sensory prądowe i napięciowe są produkowane i testowane zgodnie z normami PN-EN 60044-7 i -8.


Sensor napięciowy SMVS-UW 1001

Sensor napięciowy SMVS2-UW 1002-x

Sensor napięciowy SMVS-UW1013

Sensor prądowy SMCS-JW 1001

Sensor prądowy SMCS/T-JW 1002

 

Sensor prądowy SMCS3-JW1004


Sensor prądowy GAE120/SENS-JW1003

 


Sensor kombinowany SMVS-K1114Cyfrowy wskaźnik zwarciowy z funkcją pomiaru (GIM)

 

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google