Przedmiotem działalności naszej firmy jest kompleksowa obsługa klienta przy realizacji inwestycji i eksploatacji, obejmującej infrastrukturę: techniczną, telekomunikacyjną, teleinformatyczną oraz elektroenergetyczną – w szczególności obejmującą efektywność energetyczną. Specjalizujemy się w wykonaniu audytów przemysłowych, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który bada zużycie energii (elektrycznej, cieplnej i gazowej) na każdym etapie procesu technologicznego.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę doktorską i inżynierską, która analizuje uzyskane wyniki i przedstawia przedsiębiorcom najbardziej optymalne inwestycje energooszczędne.
Współpracujemy z Urzędem Regulacji Energetyki – realizujemy program „białych certyfikatów” oraz dotację dotyczące odnawialnych źródeł energii.
Wykonujemy również systemy zarządzania energią i środowiskiem.

Ustawa o Efektywności energetycznej z dnia 20-05-2016r.( na  podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady Europejskiej z 2012/27/UE), która weszła w życie 01-10-2016r. nakłada obligatoryjnie obowiązek wykonania audytu na firmy jeśli spełniają jedno z kryteriów:

  •     Zatrudniają więcej niż 249 osób, zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia.
  •     Osiągnęły roczny obrót netto w 2014 lub 2015 roku ze sprzedaży wyrobów, usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 milionów euro ( 204,45 mln zł ) oraz osiągnęły sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2014 lub 2015 w wysokości większej niż  43 mln euro  ( 175, 82 mln zł).
Obowiązki firmy  wynikające z ustawy:
  • Przeprowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną audytu do 30-09-2017r.
  • Zawiadomienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa do 30 dni od zakończenia jego przeprowadzania, oraz przekazanie informacji o możliwych do uzyskania oszczędności energii.
  • Przechowanie dokumentacji audytu energetycznego firmy przez okres 5 lat
  • Zawarcie szczegółowych przeglądów zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo


 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google