USŁUGI WYKONAWCZE


Wykonujemy szeroki zakres prac inwestycyjnych i budowlanych obejmujących takie obiekty i urządzenia jak:

 • stacje najwyższych, średnich, niskich napięć
 • linie najwyższych, średnich, niskich napięć
 • transformatory grupy I, II, III
 • urządzenia kompensacyjne
 • baterie akumulatorów, prostowniki i przetwornice
 • baterie kondensatorów mocy biernej
 • przekładniki prądowe i napięciowe
 • ograniczniki przepięć
 • kable elektroenergetyczne
 • układy automatyki zabezpieczeniowej
 • urządzenia łączności i telemechaniki
w tym usługi montażowe w zakresie:
 • montażu rozłączników sterowanych radiem
 • montażu stacji napowietrznych i kontenerowych SN/nN oraz kontrolnych układów bilansujących.
Wykonujemy, także konserwacje i próby transformatorów III grupy oraz przekładników 110/kV.

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google