STRUKTURA SPÓŁKI

 

Rada Nadzorcza

  • Tomasz Klimkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Aleksandra Winkler-Kośny – Członek Rady Nadzorczej
  • Arleta Nerka - Członek Rady Nadzorczej


Zarząd

Zarząd ZOE Sp. z o.o. prowadzi sprawy Spółki, wytycza i realizuje cele Firmy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą:
  • Jacek Piekarski - Prezes Zarządu
  • Marek Dziedzic - Wiceprezez Zarządu


 
   
 

Wszelkich informacji udzieli: Krystyna Klimczak
Asystent Biura Zarządu
k.klimczak@zoen.pl

Spotkaj się z doradcą

Słownik energetyka

Szukaj z Google